Absolutt Rengjøring
OM OSS

ABSOLUTT  RENGJØRING AS  er en seriøs renholdsbedrift som ble etablert  i 2002 og omdannet til aksjeselskap i 2003.

Med 20 års erfaring innen renholdsbransjen og med en stab av dyktige medarbeidere er vi stand til å påta oss alle oppgaver innenfor renhold og renholdsledelse.

Vi vektlegger kvalitet og kompetanse i alt arbeid vi utfører, - både overfor kunder og medarbeidere.


For kundene innebærer dette detaljerte renholdsplaner hvor det fremgår hva som skal gjøres og med en garanti på at arbeidet utføres som avtalt.
Bilde

 

For medarbeiderne innebærer kvalitet at det skal foreligge ansettelseskontrakter og at det er utarbeidet arbeidsordre på den enkelte jobb.

Alle medarbeidere tilbys relevant opplæring som er tilpasset arbeidet. Opplæringen vil foregå ute
i felten og i våre lokaler. Denne består av en teoridel og en praktisk del.

For å kvalitetssikre arbeidet gjennomfører vi regelmessige kvalitetskontroller. På denne måte
er vi i stand til å rette opp eventuelle feil og mangler på et tidlig tidspunkt.

Om dere ønsker en seriøs samarbeidspartner som tar deres behov på alvor, og som er i stand til å løse dem på en god måte, bør dere velge oss!

Vi prioriterer å alltid innbetale mva., skattetrekk og andre avgifter til det offentlige.
Vi tilstreber også å følge de lover og avtaler som gjelder for vår sektor. For kundene innebærer dette detaljerte renholdsplaner hvor det til enhver tid framgår hva som skal gjøres den enkelte dag. På sikt skal dette systemet også utvides slik at medarbeiderne skal den enkelte renholdsdag bekrefte hva som er utført. Vi satser på å rekruttere medarbeidere som har lang og bred erfaring innenfor renhold og som kan norsk språk.

For medarbeiderne innebærer kvalitet at det alltid skal foreligge ansettelseskontrakter og at
det er utarbeidet arbeidsordre på den enkelte jobb. På den andre side krever vi at våre medarbeidere må kunne norsk - både skriftlig og muntlig. Dette henger bl.a. sammen med at de skal være lette å kommunisere med, kunne ta i mot beskjeder og vise god service overfor dere som kunder.

Målsetting
Vår overordnede målsetting er å sette inneklimaet hos våre kunder i fokus og holde en høy kvalitet på det arbeidet som utføres i regi av Absolutt Rengjøring AS.

Renholdskjemi
Renholdsmidlene vi benytter er midler som ikke ødelegger det ytre miljøet. Alle midlene er kvalitetssikret og ved å gå inn på underliggende logoer får en opp databladene på de enklte renholdsmidler

H M S
I forbindelse med den videre satsing forbereder vi nå en HMS-håndbok hvor vi også skal legge inn våre varslingsrutiner ved avvik samt prosedyrer for utførelse av ulike renholdsoppgaver.
Denne vil danne basis for vår opplæring av våre medarbeidere.

Vi ser frem til et hyggelig og godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Absolutt Rengjøring AS

Arben Laiq
Daglig lederBilde
     
Absolutt Rengjøring Send oss E-post!
Send oss E-post! Om Oss Hvorfor velge oss Send oss E-post!